Duurzaam ondernemen en hoe omgaan met hernieuwbare energie.

Onlangs had ik het met een ondernemer over de duurzaam ondernemen.  Hoe ze met afval en hernieuwbare energie probeert om te gaan. Het gesprek kwam als vanzelf op de aankoop van zonnepanelen.

Haar antwoord zette me aan het denken.

Ze stelde dat ze helemaal niet overtuigd is van de aankoop van zonnepanelen. Eerst wil ze nog een aantal dingen onderzoeken.

Welke materialen er worden gebruikt om die zonnepanelen te maken ? Zijn die wel altijd milieuvriendelijk ? Wat  gebeurt er met kapotte zonnepanelen? Kunnen die op een milieuvriendelijke manier verwerkt worden ?

Waardevolle vragen waar ik zelf nog nooit bij stil had gestaan, ook al ligt ons eigen dak bedekt met zonnepanelen.

We kunnen er immers niet omheen : de opwarming van de aarde, de uitputting van grondstoffen,…

We staan zowel als privépersoon als in onze onderneming voor uitdagingen die op langdurige termijn het verschil kunnen maken.

In de 19e eeuw werd  goedkope energie beschikbaar.

Allerlei zaken konden ineens veel goedkoper en op grote schaal geproduceerd worden.

Het huidig economisch systeem is nog steeds grotendeels lineair.

Grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Dit systeem is op lange termijn echter niet in stand te houden en zal langzaam veranderen.

De circulaire economie streeft naar het sluiten van kringlopen

Producten en materialen worden hergebruikt. Grondstoffen behouden zo veel en zo lang mogelijk hun waarde .

Dit brengt nieuwe ondernemingskansen met zich me:

Nieuwe vormen van samenwerking, nieuwe markten en de innovatie van producten en diensten.

Circulair is meer dan recyclen.

Bij recycling is het doel afval opnieuw in te zetten, terwijl bij circulair ondernemen het doel is afval te minimaliseren. Dat laatste betekent dat in de hele keten veranderingen moeten plaatsvinden.

Het bewustzijn rond circulaire economie groeit.

Steeds meer ondernemers beseffen dat structurele veranderingen noodzakelijk zijn en niet lang meer op zich kunnen laten wachten. Voorlopig ontbreekt echter een wettelijk kader. De overheid zou een fiscaal voordeel voor bedrijven kunnen voorzien bijvoorbeeld.

Hoe ga jij om met duurzaamheid en energie in jouw onderneming ?

Wat zijn volgens jou noodzakelijke maatregelen ?

Reageer hieronder en neem deel aan het gesprek.

Business Results Rule! – Your Results Rule!

Met hartelijke groeten,

Sven Saerens – Master Business Result Coach

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie