Kwaliteit waarborgen zonder kwaliteitscontroleurs

Kwaliteitscontrole is duur. Kwaliteitscontrole is reactief. Door controle wordt er niets meer veranderd aan het product of de dienstverlening en dus kan je het als een verspilling beschouwen.

Voorkom dat de kwaliteitscontrole als een politiedienst ervaren wordt. Leg de verantwoordelijkheid bij de mensen.

Met dit onderwerp gingen we onlangs aan de slag samen met 12 kwaliteitsmanagers die met deze uitdaging geconfronteerd worden.

Door middel van een mini-Hackathon kwamen op een tijdspanne van een dik uur tot enkele waardevolle inzichten. Met deze inzichten kan elke deelnemer nadien in zijn bedrijf aan de slag.

Meer info over de Hackathon aanpak kan je vinden op Wikipedia, maar in het kort komt het hier op neer:

  1. Kaderen van de doelstelling
  2. Enkele inleidende oefeningen of presentaties met betrekking tot het onderwerp
  3. Een oplossingsgerichte brainstorm in kleinere groepen
  4. Het delen van de oplossingen

Als inleidende oefening hielden we een reflectie over het begrip “kwaliteit”. Zie foto 1.

definitie van kwaliteit

Foto 1 : definitie van “kwaliteit”

Het verantwoordelijk maken van mensen voor kwaliteit betekent dat men meer autonoom moet kunnen beslissen zonder beroep te doen op een andere partij of dienst. Zie foto 2.

161204-voka-ln-kwaliteit-bij-de-mensen-leggen

Foto 2 : Definitie Autonomie

De groep werd in 2 gesplitst voor de oplossingsgerichte brainstorm. Foto 3 en 4 geven de beschrijving van de voorgestelde oplossingen weer, zoals ze werden toegelicht tijdens de presentatieronde.

Mini Hackathon resultaat

Foto 3 : resultaat 1

Mini Hackathon resultaat

Foto 4 : resultaat groep 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De deelnemers waren achteraf erg tevreden en evalueerden de avond met een algemeen evaluatie gemiddelde van 8,3/10.

Contacteer ons voor een vrijblijvend verkennend gesprek over wat Mutandiss voor uw organisatie kan doen.

Bewaren

Bewaren