Berichten

Business Results Rule! Checklist bedrijfsgroei

Waarom groeien sommige bedrijven sneller dan andere? En waarom stagneert de groei van een organisatie? Daar zijn natuurlijk 100-den redenen voor. Maar er zijn patronen. De écht succesvolle bedrijven geven allemaal, op hun eigen manier, aandacht aan dezelfde aspecten van hun business. Op basis van die patronen is de Business Results Rule! Checklist Bedrijfsgroei ontstaan: […]

Feedback geven zoals je die zelf wil krijgen : is dat een goed idee?

“Hoe reageer je als een medewerker doet niet wat je hem verwacht?”, vroeg een kersvers manager me recent. Ik antwoordde hem met een vraag : “Hoe reageer jij nu in zo’n geval?” De manager antwoordde: “Ik geef feedback zoals ik die zelf graag wil krijgen, dat lijkt me het meest respectvol naar mijn medewerkers. Alleen […]