Berichten

Waarom investeren in persoonlijke energie?

We hebben een uitdagend plan voor dit jaar, we willen als bedrijf/organisatie vooruit.  Ik heb dit proces jaren begeleid, vanuit mijn rol als Business Excellence manager. Het proces om met het leadership team de globale doelstellingen te vertalen naar een plan voor de site. Eens het plan er is wordt dit doorvertaald en gecommuniceerd naar de afdelingen/teams […]

Feedback geven zoals je die zelf wil krijgen : is dat een goed idee?

“Hoe reageer je als een medewerker doet niet wat je hem verwacht?”, vroeg een kersvers manager me recent. Ik antwoordde hem met een vraag : “Hoe reageer jij nu in zo’n geval?” De manager antwoordde: “Ik geef feedback zoals ik die zelf graag wil krijgen, dat lijkt me het meest respectvol naar mijn medewerkers. Alleen […]