Berichten

Feedback geven zoals je die zelf wil krijgen : is dat een goed idee?

“Hoe reageer je als een medewerker doet niet wat je hem verwacht?”, vroeg een kersvers manager me recent. Ik antwoordde hem met een vraag : “Hoe reageer jij nu in zo’n geval?” De manager antwoordde: “Ik geef feedback zoals ik die zelf graag wil krijgen, dat lijkt me het meest respectvol naar mijn medewerkers. Alleen […]