Verspilling elimineren – bedrijfsresultaat verbeteren – inleiding

Verspillingen elimineren – bedrijfsresultaten verbeteren

Inleiding

Dit wordt een reeks van blogs over verschillende verspillingen die in alle organisaties aanwezig zijn.
Door gewenning is men zich vaak niet eens bewust dat verbeterkansen blijven liggen.

Verspillingen zijn die activiteiten die een bedrijf of organisatie doet, die geen waarde creëren, noch voor de klant, noch voor de eigen organisatie.

Men vindt deze activiteiten zonder toegevoegde waarde in alle types van organisaties en in alle sectoren.

Er zijn 7 categorieën :

 • transport
 • inventaris
 • motion (beweging)
 • wachten
 • overproductie
 • onaangepast proces
 • defecten

Vaak wordt er een 8ste vorm van verspilling beschouwd : intellectuele verspilling. Hier kom ik in latere artikels op terug.

Negatieve invloed op het bedrijfsresultaat

Verspilling zijn dus kosten. De kosten van een organisatie bepalen samen met de omzet het bedrijfsresultaat.

Een kleine verspilling wegwerken heeft een grote impact op de winst.

Een cijfervoorbeeld illustreert dit  :

 • Een bedrijf heeft 100.000 Euro omzet, 10.000 Euro Winst en dus 90.000 Euro kosten​. Dit bedrijf maakt 10% winst.
 • Door een optimalisatie zakken de kosten met 1000 Euro. De kosten delen met –1,11% (-1.000/90.000)​
 • Wat doet de winst ? De winst stijgt met +10% (+1.000/10.000)

Transport als verspilling

transportWat is transport ?

 • verplaatsen van goederen en objecten.
 • bezorgen van informatie
 • doorsturen van rapporten
 • verzetten van voorraad in een magazijn

Alle processen waarbij iets verplaatst wordt, hetzij een materieel iets, hetzij informatie, kan men beschouwen als een transport activiteit.

Transport is nodig!

Zonder aanvoer van grondstof valt de productie stil. Zonder verplaatsen van halffabricaat komt men niet tot een afgewerkt product.

Wanneer is het een verspilling ?

Als het niet op de meest efficiënte manier gebeurt. Niet de kortst mogelijke afstand, niet de meest aangepaste manier, etc …

Ook in administratieve processen ?

Adminstratieve verspillingenIn industriële processen is het makkelijk om vormen van transport te zien en te vinden.

Ook in administratieve processen vindt men vormen van transport. Het is alleen moeilijker te erkennen als een verspilling.

Informatie moet worden bezorgd aan een collega om het dossier te vervolledigen, een dienst voor een klant te leveren, etc…

Deze informatie moet ook op de meest efficiënte manier van persoon A naar dienst B geraken.

Zo zag ik ooit een voorbeeld van inefficiëntie in een planningsproces. De klantenopdrachten werden er geprint uit het SAP-systeem op fiches. Deze werden dan op een planningsbord geprikt per chauffeur en vrachtwagen. Als de planning gemaakt was op het bord, werden de fiches verzameld. Een administratieve medewerker typte ze manueel in een toepassing om werkbonnen voor de chauffeurs op te maken.

Deze info kan natuurlijk veel efficiënter vanuit het klantenordersysteem bij de uitvoerders komen.

Verspillingen elimineren

Elke situatie vereist een aangepaste actie. Als de afgelegde afstanden te lang zijn kan men oa. de layout van de werkplaats aanpassen om transportafstanden te verminderen. In administratieve processen kan men systeemaanpassingen doen. Maar er zijn geen universele oplossingen.

Meer weten ?

Volg onze gratis online webinars.

Tijdens deze opleidingen, die jij achter je eigen PC volgt mee volgt, ga ik in het erkennen, herkennen en elimineren van verspillingen. Een beter bedrijfsresultaat is het gevolg.

Laat hieronder je gegevens achter en we houden je op de hoogte van de komende webinars.

 

 

 

 

 

 

Bewaren